Zespół rytmiczny w Auli Nova

Zespół rytmiczny w Auli Nova

W środę 18 stycznia 2023 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu odbył się Koncert dyplomowy studentek studiów licencjackich specjalności rytmika, podczas którego wystąpiły nasze Uczennice klasy drugiej. Dziewczynki przepięknie wykonały kompozycję ruchową utworu na harfę M. Wejera – Press ze zbioru Spinning Yarns. Zespół rytmiczny na co dzień pracuje pod kierunkiem nauczycielki rytmiki – Darii Witlewskiej. Interpretacja ruchowa bardzo się spodobała zgromadzonej w Auli Nova publiczności i spotkała się z dużym  aplauzem. Dziewczynki podczas występu pokazały dużą wrażliwość na muzykę, pięknie muzykując ciałem i ruchem. Była to praca dyplomowa studentki Zuzanny Czerniak.