Z sąsiedzką wizytą...

Z sąsiedzką wizytą...

8 stycznia 2020 roku siódmoklasiści z Katedralnej wraz z wychowawczynią – p. Magdaleną Najs, odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących przy ul. Bydgoskiej 4. Uczestniczyli w jasełkach przygotowanych przez Gospodarzy. Zaśpiewali też dla nich kolędę z akompaniamentem fortepianu, na którym zagrała p. Katarzyna Kluczyńska.

 

To było dla naszych uczniów bardzo ciekawe doświadczenie i znakomita lekcja wrażliwości i empatii. Zwrócenia uwagi na trudności i życiowe doświadczenia, z którymi borykają się ich rówieśnicy.