XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny
Dziś rozpoczynamy XII Tydzień Biblijny –  ogólnopolską inicjatywę skupiającą nas na lekturze tekstów Pisma Świętego.

Hasło przewodnie zaczerpnięte zostało z Ewangelii wg św. Jana Kto we mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego (por. J 6,35-36).

Koordynatorzy tego wydarzenia zapraszają nas do lektury Ewangelii wg św. Mateusza. Wszelkie materiały można pobrać ze strony Dzieła Biblijnego.

ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W TEGOROCZNĄ INICJATYWĘ 🙂
Tak czytaliśmy w zeszłym roku…