We love our school

We love our school
Długotrwała rozłąka bywa trudna do zniesienia.
Klasa V popadła nawet w lekko depresyjny nastrój.  Okazało się, że wszyscy już bardzo tęsknią…, tęsknią za szkołą…, tęsknią za nauką…, tęsknią za kolegami…, tęsknią nawet za nauczycielami… :O