Wciąż w naszych sercach...

Wciąż w naszych sercach...
Łączność z Ukrainą, w duchowym wymiarze, czują wszyscy Katedralni, także ci najmłodsi…

Podczas zajęć w świetlicy z zaangażowaniem wyrażali to plastycznie.