Świetlica

Obszar działań świetlicy szkolnej jest bardzo szeroki – nie sposób opisać każde działanie, każdą akcję, która ma w niej miejsce.
Poniżej prezentujemy jedynie wybrane wydarzenia, które odbyły się w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023 🙂