Samorząd

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023 tworzą:
Marianna Oses
Ewa Sobczak
Zofia Marczuk
Zofia Truszkowska
Jan Maciejewski
 
Głównym zadaniem samorządu Uczniowskiego jest koordynowanie pracy pomiędzy poszczególnymi klasami oraz współpraca z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców.
Spotkania Samorządu odbywają się cyklicznie.
Do współpracy zapraszamy także przewodniczących poszczególnych klas 🙂
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Hubert Pilarczyk.