Samorząd

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022 tworzą:
Marianna Oses – przewodnicząca
Jeremi Maciejewski – zastępca
Klara Maciejewska – członek / sekretarz
Zofia Marczuk – członek / grafik
Zofia Truszkowska – członek
 
Głównym zadaniem samorządu Uczniowskiego jest koordynowanie pracy pomiędzy poszczególnymi klasami oraz współpraca z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców.
Spotkania Samorządu odbywają się cyklicznie we wtorki o godzinie 12.20.
Do współpracy zapraszamy także przewodniczących lub zastępców przewdoniczacych poszczególnych klas 🙂
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Hubert Pilarczyk.