Rekrutacja

Regulamin działalności komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

W celu zapoznania się z treścią regulaminu działalności komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy użyć poniższego przycisku.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Informacje rekrutacyjne

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym można składać drogą e-mailową.
Dokumenty w jednym scalonym pliku PDF opatrzonym nazwą „Rekrutacja – >>Nazwisko i imię<<” kandydata należy przysłać na adres:
dyrektor@szkolakatedralna.pl
Prosimy, aby wysyłając wiadomość opatrzyli ją Państwo opcją Żądaj potwierdzenia przeczytania wiadomości.

Dokumenty wymagane przy zgłoszenia kandydata do Szkoły:
– formularz zgłoszeniowy, ///Pobierz -> Zgłoszenie do szkoły
– 2 zdjęcia legitymacyjne,
– zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu,
– odpis aktu urodzenia (do wglądu).

Drodzy Kandydaci i Rodzice, serdecznie polecamy wirtualny spacer po Katedralnej.

W marcu 2021 roku to nasza alternatywa dla tradycyjnych spotkań, do których – z powodu pandemii – dojść nie może.
W 8 minut i 31 sekund staramy się Państwa poprowadzić szkolnymi ścieżkami pierwszoklasistów. Zapraszamy na współną wyprawę!