Rekrutacja - informacje dodatkowe

Rekrutacja - informacje dodatkowe

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym można składać drogą e-mailową.

Dokumenty wymagane przy zgłoszenia kandydata do Szkoły:
– formularz zgłoszeniowy (zob. zakładka Rodzice -> Rekrutacja),
– 2 zdjęcia legitymacyjne,
– zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu,
– odpis aktu urodzenia (do wglądu).

Dokumenty w jednym scalonym pliku PDF opatrzonym nazwą „Nazwisko i imię” kandydata należy przysłać na adres: dyrektor@szkolakatedralna.pl

Prosimy, aby wysyłając wiadomość opatrzyli ją Państwo opcją Żądaj potwierdzenia przeczytania wiadomości.