Rekrutacja 2021/2022


W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym można składać drogą e-mailową.

Dokumenty w jednym scalonym pliku PDF opatrzonym nazwą „Rekrutacja – >>Nazwisko i imię<<” kandydata należy przysłać na adres: dyrektor@szkolakatedralna.pl
Prosimy, aby wysyłając wiadomość opatrzyli ją Państwo opcją Żądaj potwierdzenia przeczytania wiadomości.

Dokumenty wymagane przy zgłoszenia kandydata do Szkoły:
– formularz zgłoszeniowy, ///Pobierz -> Zgłoszenie do szkoły
– 2 zdjęcia legitymacyjne,
– zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu,
– odpis aktu urodzenia (do wglądu).