Rada rodziców

W roku szkolnym 2022/2023 Radę Rodziców reprezentują:
 
Magdalena Chojnicka – przewodnicząca
Tomasz Trębicki – zastępca

Agnieszka Wyszyńska – sekretarz
Maciej Hintz – skarbnik
Ewa Truszkowska – członek
Agata Możdżyńska – członek
Magdalena Nowakowska – członek
Joanna Sadowska – członek
Agnieszka Wiśniewska – członek
Justyna Kalista – członek