Rada rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 Radę Rodziców reprezentują:
 
Magdalena Chojnicka – przewodnicząca
Ewa Truszkowska – zastępca

Tomasz Góra – sekretarz
Robert Eltmann – skarbnik
Maria Brzezińska – członek
Artur Szewczyk – członek
Maciej Nawrocki – członek
Sylwia Maciejewska – członek
Maciej Maciejewski – członek