Praktykanci

Praktykanci

W minionym tygodniu w naszej Szkole praktyki pedagogiczne odbywali klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
w Poznaniu (studenci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza) – naszymi gośćmi byli kl. Mateusz i kl. Maciej.

Głównym zadaniem praktykantów było zapoznanie się z systemem pracy szkoły oraz metodami jakie wykorzystuje się
w procesach edukacyjnych. Przyglądali się zachowaniu uczniów, w różnych sytuacjach życia w szkoły, na lekcjach, przerwach w klasie, na boisku czy korytarzu. Ponieważ nasi goście byli bardzo otwarci na poznawanie naszej szkoły uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach. Najwięcej godzin spędzili na obserwacjach lekcji religii 🙂 Mieli także okazję przyjrzeć się pracy na takich przedmiotach jak: matematyka, język polski, język angielski, biologia, kształcenie słuchu, emisja głosu, edukacja wczesnoszkolna, nauka gry na organach, nauka gry na gitarze, wychowanie do bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie…

Z zasadami panującymi w szkole zapoznał praktykantów Dyrektor Szkoły – ks. Szymon Daszkiewicz, a historię placówki oraz problemy pedagogiczne omówiła z praktykantami p. Bożenna Sadkowska.

 

Podsumowaniem praktyki w szkole było przeprowadzenie jednej godziny zajęć lekcyjnych. Kleryk Mateusz jako odbiorców lekcji wybrał klasę IV, z którą pochylił się nad tematem „Mojego uczestnictwa we Mszy świętej”.

Kleryk Maciej do współpracy wybrał klasę VIII, z którą zgłębiał zagadnienie „Odnalezienia siebie we wspólnocie Kościoła”.

Uśmiechnięte twarze uczniów i wzniesione w górę ręce – znak gotowości do aktywności – świadczą, o tym, że postawionemu zadaniu sprostali wzorowo 🙂

Opiekunem praktyki pedagogicznej kleryków był p. Hubert Pilarczyk.