Paradiso

Chór Dziewczęcy Katedralnej Szkoły Muzycznej

Chór tworzą najmłodsze uczennice z klas II – VI.
Repertuar zespołu obejmuje muzykę dawną i współczesną, utwory polskiego średniowiecza oraz chorał gregoriański.
Od 2009 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Ewa Domagała.

Zespół jest laureatem „Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Pieśni Religijnej” (Łódź 2010 – II miejsce). W kwietniu 2011 r. chór zdobył I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych w Warszawie, a w maju 2012 r. II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto” w Ostrowie Wielkopolskim.