Pandemiczna studniówka

Pandemiczna studniówka

11 marca zostaliśmy w domach… Wielu z nas ucieszyła ta wiadomość, ale szybko chwilowa radość została zepchnięta na dalszy, bezpamiętny, plan. Docierały do nas informacje o ludziach walczących o życie, o utracie pracy, odizolowaniu, cierpieniu, lęku, szyciu maseczek, zbiórkach środków dezynfekujących, wody, rękawiczek dla szpitali… O strachu, niemocy, modlitwach…

Świat się zatrzymał, a Bóg pozwolił nam doświadczyć kruchości istnienia…

I zaczęło się nauczanie zdalne. Z początku raczkujące, stąpające po omacku, nieśmiałe, trudne, nieznane…

Niebawem pojawił się plan działań i od tej pory postępowaliśmy zgodnie z wytyczonym harmonogramem tygodnia.

Realizacja treści programowych pochłaniała umysły uczniów, nauczycieli, ale i rodziców. Ci ostatni odegrali w nauczaniu na odległość kluczową rolę. Musieli wspierać swoje pociechy przy wdrażaniu ich w samodzielną, systematyczną pracę. Dom stał się niejednokrotnie pracą, szkołą, stołówką, placem zabaw… Było ciężko…

Jednak „w słabości siła się doskonali”. To i my – społeczność KATEDRALNEJ – daliśmy radę!

Czego dokonaliśmy wspólnymi siłami?

1. Odbyła się rekrutacja on line i nabór kandydatów do klasy pierwszej.

2. Szlifowaliśmy grę na instrumentach (bez egzaminów, ale za to z ogromną ilością nagraniowych sesji), zdobywaliśmy wiedzę ogólnokształcącą – (Ósmoklasiści napisali egzaminy z polskiego, matematyki i angielskiego).

3. Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach muzycznych, przedmiotowych i filmowych.

4. Katedralni zaprezentowali sporą ilość plastycznych, religijnych i anglojęzycznych prac.

5. Przeżyliśmy rekolekcje wielkopostne i Wielkanoc (przesyłaliśmy życzenia na naszym Facebookowym profilu)

6. Oglądaliśmy muzyczne wykonania nauczycieli, nauczycieli i uczniów oraz koncerty rodzinne.

7. Powstał film-drogowskaz (dla kandydatów) o instrumentach obecnych w KOSM.

8. Uczniowie drugiej klasy opowiadali nam historie o „angielskim lekarzu i pacjencie…”.

9. Pierwszaki oprowadzały nas po Poznaniu.

10. Obejrzeliśmy chemiczne lapbooki, geograficzne spoty reklamowe.

11. Starsi uczniowie oglądali w oryginale „Władcę Pierścieni” oraz „Hobbita”.

12. Obchodziliśmy Dzień Ziemi.

13. Przeżyliśmy Tydzień Biblijny.

14. W wielu domach uczniów klas 6-8 powstały eksperymentalne laboratoria.

15. Świętowaliśmy Dni: Wiosny i Matki.

16. Katedralny wspomnień czar przedstawiły nam w sentymentalnym filmie Panie ze świetlicy.

17. Teatr szkolny zorganizował akcję: Portrety tak jak u mistrzów.

18. Obejrzeliśmy koncert on line Chóru Paradiso – z okazji imienin św. Filipa Neri – zainicjowany przez p. Ewę Domagałę.

19. Siódmoklasiści napisali książkę pt.: „Listy z czasów zarazy”.

20. Fizyka stała się inspiracją dla uczniów do tworzenia wierszy, rymowanek, piosenek i rebusów.

21. Piosenka TAK MA BYĆ – nagrana przez nauczycieli i rodziców Katedralnej – zanotowała rekordową ilość wyświetleń – 2225 (na dzień 17.06.20).