Pamiętamy!

Pamiętamy!

Święto Niepodległości w Katedralnej uczciliśmy w tym roku nieco inaczej. Ze względu na zmierzający ku końcowi Rok Stanisława Moniuszki (200 rocznica urodzin) – polskiego kompozytora, ojca opery narodowej, próbowaliśmy spojrzeć na kwestie narodowościowe z perspektywy jego dzieł.

Wybrzmiały więc pieśni autorstwa Moniuszki w wykonaniu p. Bartłomieja Szczeszka, przy akompaniamencie p. Pauli Grudzińskiej-Soprano, a także naszych uczniów. Utwory te i im podobne  odgrywały doniosłą rolę w pielęgnowaniu świadomości narodowej Polaków.

Obejrzeliśmy również fragmenty Halki i Strasznego dworu – oper na wskroś przesiąkniętych patriotycznym duchem, próbując tym samym odpowiedzieć na pytanie, w czym przejawia się owa narodowość polskiego kompozytora.

Przygotowaniami do uczczenia tego święta w naszej Szkole zajęli się uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią
p. Dominiką Nastawską.