Na początku Bóg...

Na początku Bóg...

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię…”

Pierwszy werset biblijnej Księgi Rodzaju stał się natchnieniem dla klasy I, która podczas zajęć z religii starała się przy pomocy różnych technik przedstawić wyobrażenie świata, który stworzył Bóg.

 

Choć początkowo wszystko, podobnie jak w biblijnym opisie przypominało bezład, po chwili okazało się uporządkowaną formą przedstawienia artystycznego.