Muzyka po angielsku :)

Muzyka po angielsku :)

W czasie kwarantanny nie próżnujemy ! Klasa V spędziła miłe chwile słuchając utworów muzycznych. Był jazz, folk, hip-hop i – oczywiście – classical music. Poznaliśmy również nazwy instrumentów muzycznych w języku angielskim i dokonaliśmy podziału na: string, woodwind, percussion and brass instruments. Poniżej prezentujemy efekty naszej pracy :)

Przedstawiamy wyniki pracy z lekcji zdalnej.