Lekcje z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim w tle

Lekcje z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim w tle

Ostatnie katechezy w klasie VII poświęcone były poznaniu postaci błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Poruszane zagadnienie nie było przypadkowe, lecz powiązane z ostatnimi wydarzeniami o charakterze religijno-patriotycznym – beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego, która odbyła się 12 września 2021 r. w Warszawie. Uczniowie podczas prezentacji multimedialnej zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami z jego życia oraz obejrzeli fragmenty filmu historycznego z przemówieniami kardynała.

Zwieńczeniem cyklu katechez było wykonanie posterów z myślami błogosławionego, które w ocenie Uczniów są ważne i cenne dla współczesnego młodego człowieka. Uczniowie w swojej kreatywności postanowili stworzyć kącik myśli Prymasa Tysiąclecia – można go zobaczyć w sali nr 10.