Kosmiczne lekcje religii...

Kosmiczne lekcje religii...

Technologia informacyjna, zdalne nauczanie, korzystanie z Internetu staje się niemal koniecznością dla człowieka. Zadaniem szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego używania nowych zdobyczy cywilizacyjnych. Czy to zadanie tylko i wyłącznie lekcji informatyki…? Nie! Oczywiście, że najwłaściwszą lekcją jest religia 🙂 Dziś uczniowie klasy IV przy pomocy tablicy interaktywnej zdobywali i utrwalali wiedzę dotyczącą Biblii.