Komunikat

Komunikat

W porozumieniu z Organem Prowadzącym naszą szkołę podejmuję decyzję o zawieszeniu zajęć na okres od 11.03.2020 r. do 25.03.2020 r. 
Decyzja podyktowana jest działaniami profilaktycznymi wobec coraz większego zagrożenia ze strony koronawirusa.
Proszę, aby był to czas rzeczywistej kwarantanny.
Wszelkie informacje dotyczące dalszych działań, a także kontakt nauczyciela z uczniami będzie możliwy poprzez dziennik elektroniczny.
Sprawę naszej Ojczyzny oraz chorych polecamy modlitwie.
Szczęść Boże,
ks. Szymon Daszkiewicz, dyrektor KOSM

 

Jednocześnie informujemy, że w tym czasie dyżury recepcji szkoły pełnione będą w godzinach 10.00-14.00.
Można w tym czasie składać dokumenty rekrutacyjne.