Katedralny

Chłopięco-męski Poznański Chór Katedralny

W roku 1881 ks. Józef Surzyński, założył w katedrze poznańskiej chór chłopięco-męski. Znakomity rozwój Poznańskiego Chóru Katedralnego przypada na czas, kiedy jego kierownikiem od 1 września 1914 roku został ks. Wacław Gieburowski. Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność Chóru.
Ks. Gieburowski zmarł na wygnaniu 1943 roku. W roku 1960 z inicjatywy księży Gerarda Mizgalskiego i Zdzisława Bernata wskrzeszono zespół katedralny. Najpierw był to chór mieszany, następnie, staraniem ks. Marcina Karpińskiego, powrócono do najstarszej tradycji,
tj. chóru chłopięco-męskiego.
W roku 1991 rolę dyrygenta i kierownika artystycznego powierzono ks. Szymonowi Daszkiewiczowi, który pełni tę posługę po dzień dzisiejszy.
 
Poznański Chór Katedralny
ul. Ostrów Tumski 1
61-109 Poznań
tel./fax. +48 61 851-28-61
E-mail: chor@archpoznan.pl