Jak dyrgent kieruje chórem?

Jak dyrgent kieruje chórem?

Drugoklasiści z Katedralnej biorą udział projekcie edukacyjnym „Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki” – realizowanym przez Uniwersytet Dzieci w Klasie, do którego zgłosiła ich Pani Karolina Stelmaszyk. W ramach tej inicjatywy doszło do spotkania uczniów z Panem Bartłomiejem Szczeszkiem – nauczycielem naszej Szkoły, ale i solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu. Gość specjalny – przy akompaniamencie Pani Dominiki Nastawskiej – wykonał Arioso „Their sound is one out” z oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla. Podczas rozmowy z uczniami opowiedział o pracy solisty śpiewaka, dużej grupy śpiewaków – czyli chóru – oraz ich współdziałaniu z dyrygentem – osobą prowadzącą koncert bądź przedstawienie. Nowe doświadczenie dostarczyło Dzieciom wielu wrażeń artystycznych. Słuchali pełni skupienia, z prawdziwą dziecięcą ciekawością świata i radością.