In memoriam Benedicti XVI

In memoriam Benedicti XVI

Słowa Śp. Papieża Benedykta XVI z 2011 roku, z pielgrzymki do rodzinnego kraju: „Oczy tego, kto wierzy w Chrystusa, dostrzegają nawet w najciemniejszą noc światło i widzą już blask nowego dnia” – stały się dla nas dzisiaj – w dzień Jego pogrzebu – ostoją i wsparciem. Spełniając Jego ostatnią wolę, Katedralni spotkali się w auli, by wspólnie modlić się za Niego Koronką do Miłosierdzia. Wcześniej jednak we wspomnieniową podróż o historii życia Papieża Seniora zabrała nas p. Małgorzata Swędrowska.

Słowem, które najczęściej powtarzało się w nauczaniu Benedykta XVI była miłość. Pragnęliśmy zatem modlitewną postawą dać świadectwo naszego zaangażowania i miłości właśnie.