Historia

W odpowiedzi na inicjatywę księdza prałata Szymona Daszkiewicza, ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki założył w Poznaniu nową szkołę.

Tak oto od 1 września 2006 roku działa Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Jest to pierwsza tego typu szkoła w Polsce. Organem założycielskim i prowadzącym jest Archidiecezja Poznańska, a organem nadzorującym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszym dyrektorem szkoły była pani Bożenna Sadkowska. Od 1 września 2012 r. na to stanowisko powołany został ks. Szymon Daszkiewicz.

Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. to szkoła publiczna, co oznacza m.in., że jest bezpłatna. Przyjmuje zarówno dziewczynki, jak i chłopców. Realizuje podstawy programowe dla 6-letniej szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I stopnia. W szkole dzieci uczą się gry na instrumentach oraz śpiewu, uczestniczą w pracach i koncertach chóru szkolnego i Poznańskiego Chóru Katedralnego.

W naszej szkole dzieci wychowywane są w oparciu o chrześcijański system wartości. Szczególna uwaga zwrócona jest na prawidłowy psychofizyczny rozwój dzieci w kontakcie ze sztuką. Jest to szkoła radosna, ciekawa i bezpieczna. Gwarantuje bardzo dobrą kadrę nauczycielską oraz ciekawy program. Oprócz zajęć dydaktycznych zapewniona jest opieka w świetlicy. Dzieci mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej.

Po ukończeniu Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej dziecko może kontynuować naukę w szkole muzycznej II stopnia, lub w dowolnie wybranym gimnazjum. Od września 2011. roku Szkoła znajduje się w nowym budynku przy ul. Filipińskiej 4.

Wszelkie dodatkowe i szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.