3 maja - 230 lat temu...

3 maja - 230 lat temu...

Staliśmy ongiś na rozstaju wielu minionych, błędnych dróg.
Tyś wywi
ódł nas, o Trzeci Maju, na prawy próg.

230 lat temu, 3 Maja 1791 roku, sejm Rzeczpospolitej Polski i Litwy przyjął Konstytucję. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej. W niezwykle trudnych czasach dla naszej ojczyzny dawała szansę na jej ratowanie. Wprowadzała bardzo nowoczesne rozwiązania jak na wiek XVIII. Była dowodem na to, że w najczarniejszych chwilach historii narodu zawsze znajdą się ludzie, którzy zrobią wszystko dla ratowania ojczyzny.

Dzisiaj pamięć o tym wydarzeniu musi uświadomić nam wszystkim, że dobro wspólne jest ważniejsze od prywatnych interesów jednostki.

I dusza Polski dzięki tobie
rozkwitła pięknem wiernych tchnień. . .
Wi
ęc na zawsze, w szczęściu czy w żałobie – ten pomnisz dzień.

Tekst: Renata Szczeszak

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Your comment:

Your name: