Samorząd

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020 tworzą:
Marianna Ławrynowicz – przewodnicząca
Antoni Łabęda – zastępca
Anna Bobek – członek
Teresa Wiśniewska – członek
Tomasz Rychlewski – członek
 
Spotkania Samorządu odbywają się cyklicznie w poniedziałki o godzinie 12.20.