Samorząd

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021 tworzą:
Hanna Balewska – przewodnicząca
Jakub Paluch – zastępca
Zofia Marczuk – członek / sekretarz
Klara Maciejewska – członek
Robert Pawłowski- członek
 
Głównym zadaniem samorządu Uczniowskiego jest koordynowanie pracy pomiędzy poszczególnymi klasami oraz współpraca z Dyrekcją, Gronem pedagogicznym i Radą Rodziców.
Spotkania Samorządu odbywają się cyklicznie we wtorki o godzinie 12.20.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Hubert Pilarczyk.