Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2019

Składanie formularzy – 1.01 – 31.03.2019 r.
Dzień otwarty – 5.03.2019 w godz. 10.00 – 16.00
Warsztaty dla kandydatów – 11.05.2019 r. 
Badanie przydatności – 24 i 25.05.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej pliki do pobrania i złożyć do sekretariatu szkoły, albo przesłać drogą internetową lub pocztową. Potrzebne są dwa zdjęcia legitymacyjne i badanie foniatryczne stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki śpiewu oraz skrócony odpis aktu urodzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub osobiście.

ZAPRASZAMY!